Giải Bài 1.69 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một số có hai chữ số, trong đó hiệu của chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục bằng 8. Hỏi số đó là số nào?

Đề bài

Một số có hai chữ số, trong đó hiệu của chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục bằng 8. Hỏi số đó là số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số có 2 chữ số là \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Lời giải chi tiết

Gọi số có 2 chữ số là \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Vì hiệu của chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục bằng 8, nên b lớn hơn hoặc bằng 8

+) Nếu b= 8 thì a= 8 – 8 = 0 (loại) vì a khác 0.

+) Nếu b= 9 thì chữ số hàng chục là: 9 – 8 = 1 (thỏa mãn)

Vậy số cần tìm là 19.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close