Giải Bài 1.73 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2?

Đề bài

Có bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số có 2 chữ số có mặt chữ số 2 ở hàng đơn vị, ở hàng chục

Lời giải chi tiết

Các số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2 là: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 12; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92.

Vậy có 18 số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close