Giải Bài 1.53 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính:a) 110 – 7^2 + 22:2; b) 9.(8^2 – 15); c) 5.8 – ( 17 + 8 ) :5 ; d) 75:3 + 6.9^2;

Đề bài

Tính:
a) \(110 – 7^2 + 22:2\)
b) \(9.(8^2 – 15)\);
c) \(5.8 – ( 17 + 8 ) :5\)
d)\( 75:3 + 6.9^2\);

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý thứ tự thực hiện phép tính: Trong ngoặc ----> Lũy thừa-----> Nhân, chia-----> Cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) \(110 – 7^2 + 22:2\) = \(110 – 49 + 11 = 61 + 11 = 72\)

b) \(9.(8^2 – 15)= 9.(64 – 15 ) = 9.49 = 441\)

c) \(5.8 – (17 + 8):5 = 40 – 25:5 = 40 – 5 = 35\)

d) \( 75:3 + 6.9^2= 25 + 6.81 = 25 + 486 = 511\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close