Giải Bài 1.50 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức: a) 36 – 18:6; ....

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(36 – 18:6\)

b)  \(2.3^{2} – 24:6.2\).

c) \(2.3^{2} – 24:(6.2)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý thứ tự thực hiện các phép tính( Trong ngoặc ---> lũy thừa-----> nhân, chia------> cộng, trừ)

Lời giải chi tiết

a) \(36 – 18:6 = 36 – 3 = 33\)

b) \(2.3^{2} + 24 : 6 . 2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26\)

c) \(2.3^{2} – 24 : (6.2) = 2.9 - 24 : 12 = 18 - 2 = 16.\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close