Giải Bài 1.51 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \(3^3 : 3^2\)

b) \(5^{4} : 5^{2}\)

c) \(8^{3} . 8^{2}\)

d) \(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a^m. a^n=a^{m+n}\); 

\(a^m : a^n=a^{m-n}\)

Lời giải chi tiết

a) \(3^3 : 3^2\)=\(3^{3-2}=3^1\)

b) \(5^{4} : 5^{2}\)=\(5^{4-2}=5^2\)

c) \(8^{3} . 8^{2}\)=\(8^{3+2}=8^5\)

d) Cách 1:

\(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}=5^{4+3}:5^2=5^7:5^2=5^{7-2}=5^5\)

Cách 2: 

\(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}=5^{4+3-2}=5^5\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close