Giải Bài 1.14 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ một số tự nhiên n có ba chữ số cho trước, ta sẽ được số nào nếu: a) Viết thêm chữ số 0 vào sau (tận cùng bên phải) số đó? b) Viết thêm chữ số 1 vào trước (tận cùng bên trái) số đó?

Đề bài

Từ một số tự nhiên n có ba chữ số cho trước, ta sẽ được số nào nếu:

a) Viết thêm chữ số 0 vào sau (tận cùng bên phải) số đó?

b) Viết thêm chữ số 1 vào trước (tận cùng bên trái) số đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tự nhiên n có ba chữ số có dạng \(\overline {abc} (a,b,c \in N;0 < a \le 9;0 \le b,c \le 9)\)

Lời giải chi tiết

a) Viết thêm chữ số 0 vào sau số đó, ta được số mới là \(\overline {abc0} \)

b) Viết thêm chữ số 1 vào trước số đó, ta được số mới là \(\overline {1abc} \)

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close