Giải Bài 1.17 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Đề bài

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Số 728 031

Chữ số

7

2

8

0

3

1

Giá trị của chữ số

   

8 x 1000

     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 số có dạng \(\overline {abcdef} \)thì được phân tích là: a x 100 000+ b x 10 000+ c x 1 000 + d x 100 + e x 10 + f x 1

Lời giải chi tiết

+) Chữ số 7 đứng ở hàng trăm nghìn nên có giá trị 7 x 100 000

+) Chữ số 2 đứng ở hàng chục nghìn nên có giá trị 2 x 10 000

+) Chữ số 0 đứng ở hàng trăm nên có giá trị 0 x 100 

+) Chữ số 3 đứng ở hàng chục nên có giá trị 3 x 10

+) Chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị nên có giá trị 1 x 1

Vậy ta điền được là: 

Số 728 031

Chữ số

7

2

8

0

3

1

Giá trị của chữ số

7 x 100 000

2 x 10 000

8 x 1 000

0  x 100

3 x 10

1 x 1

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close