Giải Bài 1.16 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Đề bài

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được:

a) Số lớn nhất; 

b) Số nhỏ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên nhỏ hơn nó (đi từ trái sang), ta được số lớn nhất

+ Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên lớn hơn nó (đi từ trái sang), ta được số nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a) Đi từ trái sang phải, chữ số đầu tiên nhỏ hơn 6 là chữ số 1. Nên ta thêm chữ số 6 ở ngay trước chữ số 1, ta được số lớn nhất.

Vậy khi đó số đó là: 8 612 574.

b) Đi từ trái sang phải, chữ số đầu tiên lớn hơn 6 là chữ số 8. Nên ta thêm chữ số 6 ở ngay trước chữ số 8, ta được số nhỏ nhất.

 Vậy khi đó số đó là: 6 812 574.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close