Giải Bài 1.11 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Đề bài

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để viết số tự nhiên lớn nhất có a chữ số khác nhau, ta chọn các chữ số ở các hàng lớn nhất có thể(ưu tiên chọn hàng cao nhất)

Lời giải chi tiết

 Số có 6 chữ số khác nhau là số lớn nhất thì:

Chữ số hàng trăm nghìn của nó phải là số lớn nhất tức là số 9

Chữ số hàng chục nghìn phải là số lớn nhất khác 9 tức là số 8

Chữ số hàng nghìn phải là số lớn nhất khác 9 và 8 tức là số 7

Chữ số hàng trăm phải là số lớn nhất khác 9; 8 và 7 tức là số 6

Chữ số hàng chục phải là số lớn nhất khác 9; 8; 7; và 6 tức là số 5

Chữ số hàng đơn vị phải là số lớn nhất khác 9; 8; 7; 6; 5 tức là số 4

Vậy số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 987 654.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close