Giải bài 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất? b) Bển Đông là bộ phận của đại dương nào? c) Độ muối trung bình của nước biển là d) Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ nước biển? e) Ở đới lạnh, độ muối của nước biển nhỏ chủ yếu do g) Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất?

A. 30%.

B. 50%.

C. 70%.

D. 80%.

b) Bển Đông là bộ phận của đại dương nào?

A. Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Bắc Băng Dương.

c) Độ muối trung bình của nước biển là

A. 25‰.

B. 30‰.

C. 35‰.

D. 40‰.

d) Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ nước biển?

A. Nhiệt độ bề mặt nước biển thay đổi theo vĩ độ.

B. Nhiệt độ nước biển như nhau ở mọi tầng nước.

C. Nhiệt độ bề mặt nước biển thay đổi theo mùa.

D. Nhiệt độ nước biển thay đổi theo độ sâu.

e) Ở đới lạnh, độ muối của nước biển nhỏ chủ yếu do

A. băng tan.

B. mưa nhiều.

C. có nhiều sông chảy vào.

D. độ bố hơi lớn.

g) Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?

A. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.

B. Gió.

C. Động đất.

D. Sự thay đổi nhiệt độ các vùng biển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ 70% diện tích bề mặt Trái Đất.

b) Quan sát hình 1 SGK

Hình 1. Biển và đại dương thế giới

c) Độ muối trung bình của nước biển là 35‰, tức là trung bình trong 1 ki-lô-gam nước đại dương có 35 gam muối.

d)

- Nhiệt độ của lớp nước trên bề mặt biển và đại dương (đến độ sâu 200 m) thay đổi theo vĩ độ.

- Nhiệt độ nước biển ở các tầng nước khác nhau.

- Nhiệt độ của lớp nước trên mặt thay đổ theo mùa: mùa hạ ấm hơn, mùa đông lạnh hơn.

e) Ở đới lạnh, độ muối của nước biển nhỏ chủ yếu do băng tan và bốc hơi ít.

g) Sóng biển được hình thành chủ yếu do tác động của gió.

Lời giải chi tiết

a) C. 70%.

b) B. Thái Bình Dương.

c) C. 35‰.

d) B. Nhiệt độ nước biển như nhau ở mọi tầng nước.

e) A. băng tan.

g) B. Gió.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close