Giải bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Các yếu tố sử dụng để biểu hiện tình trạng thời tiết là A. nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, gió. B. nhiệt độ, độ ẩm, nắng - mưa, gió. C. ánh sáng, nhiệt độ, nắng - mưa. D. khí áp, ánh sáng, nhiệt độ, gió. b) Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên là A. ni-tơ. B. oxy. C. carbonic. D. ô-dôn. c) Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Các yếu tố sử dụng để biểu hiện tình trạng thời tiết là

A. nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, gió.

B. nhiệt độ, độ ẩm, nắng - mưa, gió.

C. ánh sáng, nhiệt độ, nắng - mưa.

D. khí áp, ánh sáng, nhiệt độ, gió.

b) Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên là

A. ni-tơ.

B. oxy.

C. carbonic.

D. ô-dôn.

c) Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là

A. sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

B. sự nóng lên toàn cầu, khí áp tăng, mực nước biển dâng.

C. khí áp tăng, độ ẩm tăng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

D. độ ẩm tăng, lượng mưa tăng, mực nước biển dâng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và khu vực cụ thể được xác định bằng nhiệt độ, độ ẩm, mưa, mây, gió,...

b) Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên là khí carbonic.

c) Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

Lời giải chi tiết

a) B. nhiệt độ, độ ẩm, nắng - mưa, gió.

b) C. carbonic.

c) A. sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close