Bài 1 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 193 sách bài tập toán 9. Căn bậc hai số học của 0,36 là...

Đề bài

Căn bậc hai số học của \(0,36\) là:

\((A)\; 0,18;\)

\((B)\; -0,18;\)

\((C)\;0,6;\)

\((D)\;-0,6\) và \(0,6.\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với số dương \(a\), số \(\sqrt{a}\) được gọi là căn bậc hai số học của \(a.\)

Lời giải chi tiết

Căn bậc hai số học của \(0,36\) là \(\sqrt{0,36}=0,6.\)

Vậy chọn đáp án \((C)\;0,6\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close