Giải bài 1 trang 19 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm là A. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp. B. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng. C. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi. D. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa. b) Bán cầu Nam của Trái Đất ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời vào ngày A. 22 tháng 12. B. 21 tháng 3. C. 22 tháng 6. D. 23 tháng 9.

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm là

A. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp.

B. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.

C. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi.

D. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa.

b) Bán cầu Nam của Trái Đất ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời vào ngày

A. 22 tháng 12.

B. 21 tháng 3.

C. 22 tháng 6.

D. 23 tháng 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học và quan sát hình 1 SGK trang 122 để trả lời câu hỏi.

"Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có các đặc điểm:

- Nghiêng một góc không đổi 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng nghiêng của trục không đổi trong suốt quá trình chuyển động".

Hình 1. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

Lời giải chi tiết

a) B. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.

b) A. 22 tháng 12.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close