Giải bài 1 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích tên các hành tinh trong sơ đồ sau:

Đề bài

Hãy chú thích tên các hành tinh trong sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời gồm: Thủy tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết

(1) Thủy tinh

(2) Kim Tinh

(3) Trái Đất

(4) Hỏa tinh

(5) Mộc tinh

(6) Thổ tinh

(7) Thiên Vương Tinh

(8) Hải Vương tinh.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close