Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 29-30 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu? A. Trên lưu vực các dòng sông lớn B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.1

Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?

A. Trên lưu vực các dòng sông lớn

B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.

C. Trên các đồng bằng.

D. Trên các cao nguyên.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 45-46

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở  vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cố đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?

A. Nông nghiệp.

B. Thủ công nghiệp.

C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.

D. Chăn nuôi gia súc.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 45-46

- Hy Lạp có đất đai không màu mỡ chỉ thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như nho, oliu. Hy Lạp cũng có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc lập những hải cảng. 

- Vùng biển phía Nam La Mã cổ đại cũng có nhiều vịnh, cảng thuận tiện cho tàu bè đi lại. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cố đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

 Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện độc biệt thuộn lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?

A. Nông nghiệp trồng lúa.

B. Thủ công nghiệp.

C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.

D. Thương nghiệp đường biến.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 45-46

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện độc biệt thuộn lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế thương nghiệp đường biến.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp có đại là gi?

A. Có nhiều vũng, vịnh kín gió.

B. Có nguồn khoáng sản phong phú.

C. Lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục.

D. Nền kinh tế đại điền trang phát triển.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 45-46 để so sánh 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp có đại là lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

Phần quan trọng nhất của môi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là

A. vùng đất trồng trọt.                        B. nhà thờ.

C. phố xá.                                          D. bến cảng.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 46 SGK 

Mỗi thành bang đều lấy một thành thị làm trung tâm.  Thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là bến cảng. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Phần quan trọng nhất của môi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là bến cảng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close