Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 31 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép ô chữ hai bên (trái, phải) với ô chữ ở giữa sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép ô chữ hai bên (trái, phải) với ô chữ ở giữa sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem nội dung SGK trang 46-47

Lời giải chi tiết

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close