Giải bài 4- Phần Trắc nghiệm- trang 31 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép nhân vật lịch sử với lĩnh vực khoa học mà họ có nhiều cống hiến.

Đề bài

Hãy ghép nhân vật lịch sử với lĩnh vực khoa học mà họ có nhiều cống hiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin SGK và Sách tham khảo

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close