Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Theo em, những thành tựu nào của văn mình Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay?

Đề bài

Theo em, những thành tựu nào của văn mình Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung bài học 10 SGK và hiểu biết của em

Lời giải chi tiết

Những thành tựu nào của văn mình Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay là:

- các thành tựu của các nhà khoa học nổi tiếng như định lí Pi-ta-go, định lí Ta-lét, lực đẩy Ác-si-mét,..

- Ngoài ra, chữ La tinh mà người La Ma- Hy Lạp sáng tạo ra vẫn còn được sử dụng đến ngày nay

- Các công trình kiến trúc- nghệ thuật như tượng Pê-li clét, tượng Ốc-ta-vi-út, tượng lực sĩ ném đĩa hay đấu trường Cô-li-dê

- Kho tàng văn học, nghệ thuật vẫn còn những giá trị đến hiện tại

- Dương lịch được phổ biến trê khắp thế giới

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close