Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm gì khác nhau?

Đề bài

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm gì khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 46-47

Lời giải chi tiết

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm khác nhau là:

Ở Hy Lạp, nền dân chủ được duy trì trong suốt thời kì Hy Lạp cổ đại.

Ở La Mã có sự thay đổi từ thể chế cộng hòa sang đế chế. Từ cuối thế kỉ I TCN đến thế kỉ V, thể chế quân chủ được xác lập, đứng đầu là hoàng đế.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close