Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 30 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội đụng lịch sử. A. Người Hy Lạp và La Mã sáng tạo ra chữ tượng hình. B. Người Hy Lạp cổ đại tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá của các cư dân phương Đông cổ đại.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Người Hy Lạp và La Mã sáng tạo ra chữ tượng hình.

B. Người Hy Lạp cổ đại tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá của các cư dân phương Đông cổ đại.

C. Tất cả những công trình kiến trúc ở Hy Lạp và La Mã đều không để lại dấu vết đến ngày nay.

D. Từ một thành bang nhỏ bé bạn đầu, Hy Lạp đần trở thành để chế có lãnh thổ rộng lớn.

E. Cả Hy Lạp và La Mã đều có nhiều loại khoáng sẵn, thuận lợi cho thủ công nghiệp phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội SGK trang 45-46-47-48

Lời giải chi tiết

Câu đúng là: B, D, E

B. Người Hy Lạp cổ đại tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá của các cư dân phương Đông cổ đại.

D. Từ một thành bang nhỏ bé bạn đầu, Hy Lạp đần trở thành để chế có lãnh thổ rộng lớn.

E. Cả Hy Lạp và La Mã đều có nhiều loại khoáng sẵn, thuận lợi cho thủ công nghiệp phát triển.

Câu sai là: A, C

A. Người Hy Lạp và La Mã sáng tạo ra chữ tượng hình.

=> Người Hy Lạp và La Mã sáng tạo ra hệ chữ cái La- tinh

C. Tất cả những công trình kiến trúc ở Hy Lạp và La Mã đều không để lại dấu vết đến ngày nay.

=> Những công trình kiến trúc ở Hy Lạp và La Mã vẫn còn dấu vết đến ngày nay như đấu trường Cô-li-dê, tượng Ốc-ta-vi-út

hoctot.nam.name.vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close