Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hai loài cùng sống với nhau, một bên có lợi còn bên còn lại không cỏ lợi cũng không cỏ hại là hình thức quan hệ nào?

A. Cạnh tranh khác loài   B. Cộng sinh

C. Hội sinh                       D. Nửa kí sinh

2. Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng

C. Các sinh vật khác và ánh sáng

D. Con người và sinh vật khác

3. Tăng dân số quả nhanh có thể dẫn tới những tình trạng nào sau đây?

A. Thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm, trường học, bệnh viện

B. Ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng

C. Tắc nghẽn giao thông, kinh tế kém phát triển

D. Cả A, B và C đều đúng.

4. Điều nào dưới đây đủng khi nói về chim củ mèo?

A. Loài động vật biến nhiệt

B. Có tập tính tìm mồi vào lúc sáng sớm

C. Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng

D. Tìm mồi vào ban đêm

5. Đặc điểm nào sau đây giúp cây sống ở vùng nhiệt đới hạn chế thoát hơi nước khi trời nóng?

A. Bề mặt lá có tầng cutin dày

B. Số lượng lỗ khí của lá tăng lên rất nhiều

C. Lá tăng kích thước và có bản rộng ra

D. Lá tăng cường tổng hợp chất diệp lục

Câu 2. Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau.

Các nhân tố ......(1) ......được chia thành 2 nhóm: nhóm các nhân tố…. (2)…. và nhóm các nhân tố sinh thái ….(3)….. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái ......(4)….. và nhân tố sinh thái….. (5)….. khác.

II. Tự luân: (5 điểm)

Câu 1. Phân biệt quần thể với quần xã sinh vật. Cho ví dụ.

Câu 2.

a. Thế nào là chuỗi thức ăn? Cho 3 ví dụ chuỗi thức ăn.

b. Thế nào là lưới thức ăn? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm những thành phần nào?

Câu 3. Quần thể người có những đặc điểm nào giống và khác với những quần thể sinh vật khác?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

C

D

D

D

A

Câu 2.

(1)- sinh thái, (2)- sinh thái vô sinh

(3)- hữu sinh, (4)- con người, (5)- các sinh vật

II. Tự luân: (5 điểm)

Câu 1. Phân biệt quần thể với quần xã sinh vật. Cho ví dụ

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

Là tập hợp nhiều cá thể sinh vật của cùng một loài

Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật của nhiều loài khác nhau

Về mặt sinh học có cấu trúc nhỏ hơn quần xã. Đơn vị cấu trúc là cá thể

Về mặt sinh học có cấu trúc lớn hơn quần thể. Đơn vị cấu trúc là quần thể

Giữa các cá thể luôn giao phối hoặc giao phấn được với nhau vì cùng loài

Giữa các cá thể khác loài trong quần xã không giao phối hoặc giao phấn được với nhau

Phạm vi phân bố  hẹp hơn quần xã

Phạm vi phân bố rộng hơn quần thể

Ví dụ: Rừng cây thông nhựa phân bố  tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam

Ví dụ: Quần xã rừng ngập mặn ven biên

Câu 2.

a. - Chuỗi thức ăn: Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

-Ví dụ: Sâu → bọ ngựa → rắn

Lá cây → sâu → cầy

Chuột → cầy → đại bàng

b. - Lưới thức ăn: Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.

- Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là:

+ Sinh vật sản xuất                 + Sinh vật tiêu thụ                  + Sinh vật phân giải

Câu 3. Điểm giống và khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác:

- Quần thể người và các quần thể sinh vật khác đều có các đặc điểm về giới tính (tỉ lệ đực : cái), thành phần tuổi, mật độ, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong...

- Riêng ở quần thể người có những đặc điểm mà các quần thể sinh vật khác không có là: kinh tế, pháp luật, hôn nhân, văn hoá và giáo dục...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close