Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

A. Nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung

B. Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời

C. Có khả năng sinh sản

D.  Có quan hệ với môi trường

2. Nhân tố sinh thái con người được tách thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng vì:

A. Con người tiến hoá nhất so với động vật khác

B. Con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên lại vừa cải tạo thiên nhiên

C. Câu A và B đều đúng.

D.  Câu A và B đều sai.

3. Vai trò khống chế sinh học trong sự tồn tại của quần xã là:

A. Điều hoà mật độ ở các quần thể.

B. Làm giảm số lượngcá thể trong quần xã

C. Đảm bảo sự cân bằng trong quần xã

D.  Câu B và C đúng.

4. Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trong trong chuỗi thức ăn sau:

Cây cỏ→……. → cầy → đại bàng → vi sinh vật

A. Thỏ                        B. Chuột                                

C. Hươu                      D.  Mèo rừng

5. Hệ sinh thải bao gồm  và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

A. Quần xã sinh vật    B. Quần thể sinh vật

C. Nhân tố sinh thái   D.  Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh

Câu 2 . Chọn các cụm từ: cạnh tranh, song tách biệt, hỗ trợ, sinh vật, khác loài,

Mối quan hệ điền vào chỗ trống (….) Thay cho các số 1,2, 3…..trong các câu sau:

Trong tự nhiên, thường không có sinh vật nào…..(1)…..với các….. (2)…..khác thông qua các ….(3)…. cùng loài và……(4)….các sinh vật luôn luôn .....(5)….. hoặc…. (6)….. lẫn nhau.

II. Tự luận: (7 điểm)

 Câu 1 . Hãy phân biệt tháp dân số trẻ với tháp dân số già?

 Câu 2 . Thế nào là lai khác dòng, lai khác thứ, lai kinh tế. Cho ví dụ minh hoạ?

 Câu 3 . Giới hạn sinh thái là gì?

Vẽ sơ đồ giới hạn về nhiệt độ của cá rô phi ở việt nam. Biết rằng cá rô phi Việt Nam có giới hạn nhiệt độ từ 5°C đến 42°C, trong đó điểm cực thuận là 30°C

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

C

D

B

A

Câu 2 .

(1)- sống tách biệt,                  (2)- sinh vật,                                        (3)- mối quan hệ,

(4)- khác loài,                          (5)- hỗ trợ,                                           (6)- cạnh tranh.

II. tự luận: (7 điểm)

 Câu 1 . Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già

Tháp dân số trẻ

Tháp dân số già

Đáy tháp rộng do trẻ em được sinh ra hằng năm nhiều

Đáy hẹp do số lượngtrẻ em được sinh ra hằng năm thấp

Cạnh tháp xiên và đỉnh tháp nhọn do tỉ lệ người già tử vong cao

Cạnh tháp gân như thẳng đứng và đỉnh tháp không nhọn do tỉ lệ người già tử vong thấp

Tuổi thọ trung bình thấp

Tuổi thọ trung bình cao

Câu 2 . * Lai khác dòng: tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau.

Ví dụ: phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở ngô, đã tạo được nhiều giống ngô lai (F1) có năng suất cao hơn từ 25 - 30% so với các giống ngô tốt nhất đang được sử dụng trong sản xuất.

* Lai khác thứ: là những tổ hợp lai giữa 2 thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài.

Ví dụ: giống lúa DT17 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DT10 với giống lứa OM80, có khả năng cho năng suất cao của DT10 và cho chất lượng gạo cao của OM80

* Lai kinh tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Ví dụ: lợn lai kinh tế ỉ Móng Cái x Đại Bạch có sức sống cao, lợn con mới đẻ đã nặng từ 0,7 đến 0,8 kg, tăng trọng nhanh (10 tháng tuổi đạt 80 - 100 kg), tỉ lệ thịt nạc cao hơn.

 Câu 3 .

- giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

- sơ đồ giới hạn sinh thái của cá rô phi ở việt nam như sau:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close