Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Vì sao gìn giữ thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ?

Câu 2 (2,5 điểm)

Bảo vệ tài nguyên sinh vật bằng những biện pháp nào ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất .

1. Biện pháp trổng rừng có hiệu quả chính nào sau đây ?

A. Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật

B. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng

C. Phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hoá, chống xói mòn đất, tăng nguồn nước

D. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân

2. Biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng có hiệu quả chính ở mặt nào sau đây?

A. Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng

B. Bảo vê các động vật quý hiếm

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn

D. Bảo vệ nguồn nước

3. “trái đất của chúng ta có nhiều vùng  với các hệ sinh thái khác nhau là     của sự đa dạng sinh học”.

A. Cơ sở                     B. Kết quả

C. Hậu quả                  D. Chỗ dựa

Câu 2 (1,5 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Rừng có vai trò rất to lớn trong việc bảo vệ nguồn…..(1)…..Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là phải kết hợp giữa……(2)……Mức độ tài nguyên rừng  với việc……(3)……

A. Bảo vê và trồng rừng.

B. thác

C. Tài nguyên đất

Câu 3 (2 điểm) chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

1. Mỗi quốc gia cần có một quy hoạch tỏng thể, vừa

 

 

2. Bảo vệ và nuôi động vật hoang dã.

 

 

3. Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất.

 

 

4. Trồng cây gây rừng chỉ có tác dụng bảo vệ đất.

 

 

5. Việc bảo vệ rừng bao gồm : xây dựng các khu

 

 

6. Rừng cấm quốc gia, quy định khai thác và nuôi giữ hợp

 

 

7. Lí các cây và động vật cư trú trong rừng, tăng cường sử

 

 

8. Dụng các biện pháp đấu tranh sinh học đảm bảo sự cân

 

 

9. Bằng sinh học trong rừng, sử dụng thuốc trừ sâu hợp lí

 

 

10. Khi cần thiết và chống nạn cháy rừng.

 

 

Lời giải chi tiết

Phần tự luân (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Thiên nhiên hoang dã được bảo vệ sẽ tránh được nhiều thảm hoạ, như lũ lụt, xói mòn đất, hạn hán, ô nhiễm môi trường....

Ở hệ sinh thái có số lượng các loài tăng, lưới thức ăn đa dạng thì tính ổn định của hệ sinh thái cao hơn ở hệ sinh thái có số loài ít.

Câu 2 (2,5 điểm)

Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn .

Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã.

Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật

Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật.

Úng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm và lai tạo các giống sinh vật có năng suất cao, phẩm chất tốt.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

1

2

3

C

B

A

Câu 2 (1,5 điểm)

1

2

3

C

B

A

Câu 3 (2 điểm)

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

  HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close