Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế. Thử đề xuất cách khắc phục.

Câu 2 (2,5 điểm)

Hoàn thành bảng sau về Luật Bảo vê môi trường.

Nội dung

Luật Bảo vệ môi trường quy định

Nếu không có Luật Bảo vệ môi trường ?

Khai thác rừng

 

 

Săn bắn động vật hoang dã

 

 

Đổ chất thải công nghiộp, rác sinh hoạt

 

 

Sử dụng đất

 

 

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

 1. Dạng tài nguyên tái sinh là

A. Sinh vật, rừng.       B. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

C. Than đá, dầu lửa.    D. Kim loại.

2. Dạng tài nguyên vĩnh cửu là

A. Đất, nước.  B. Năng lượng mặt trời,

C. Vàng.          D. Dầu mỏ, khí đốt.

3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu gồm:

A. Năng lượng gió, than đá.

B. Bức xạ mặt trời, dầu lửa.

C. Bức xạ mặt trời, năng lượng thuỷ triều và năng lượng gió.

D. Năng lượng thuỷ triều, khí đốt.

4. Ngỗng và vịt có tỉ lệ đực/cái là 60/40. Tỉ lệ này thể hiện đặc trưng nào sau đây của quần thể ?

A. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi

B. Đặc trưng về mật độ

C. Đặc trưng về tỉ lệ đực/cái

D. Cả A, B và C

5. Số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi nào ?

A. Khi có nguồn thức ăn dồi dào

B. Nơi ở rộng rãi

C. Ít dịch bệnh và kẻ thù

D. Cả A, B và C

6. Căn cứ vào khả năng nào mà động vật được chia làm hai nhóm : động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt ?

A. Khả năng thích nghi  với ánh sáng

B. Khả năng giữ nhiệt độ của cơ thể

C. Khả năng thích nghi  với độ ẩm

D. Cả A, B và C

Câu 2 (2 điểm)

Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

Tài nguyên không tái sinh bao gồm đất, nước, các khoáng sản trong lòng đất.

Dầu mỏ, than đá thuộc loại tài nguyên không tái sinh.

Để bảo vệ đất nên hạn chế sử dụng phân hoá học.

Nguồn tài nguyên nước hiện nay đang ngày một cạn kiệt và bi ô nhiễm.

 

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm) Học sinh có thể nêu ví dụ:

Đổ rác thải ra môi trường. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với các biện pháp xử phạt theo Luật Bảo vệ môi trường.

Chặt phá cây rừng. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với các biện pháp xử phạt theo Luật Bảo vệ mồi trường.

Nội dung

Luật Bảo vệ môi trường quy định

Nếu không có Luật Bảo vệ môi trường ?

Khai thác rừng

Cấm khai thác bừa bãi Không khai thác rừng đầu nguồn

Khai thác không có kẽ hoạch, khai thác cả rừng đầu nguồn

Săn bắn động vật hoang dã

Nghiêm cấm

Động vật hoang dã bị khai thác dẫn đến cạn kiệt

Đổ chất thải công nghiệp, rác sinh hoạt

Quy hoạch bãi rác thải, nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường

Chất thải đổ không đúng chỗ gây ô nhiễm

Sử dụng đất

Có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cải tạo đất

Sử dụng đất bất hợp lí. Gây lãng phí và thoái hoá đất

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

A

B

C

C

D

B

Câu 2 (2 điểm)

1

2

3

4

S

Đ

Đ

Đ

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close