Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Ánh sáng ảnh hưởng tởi đời sống sinh vật như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối  với động vật là gì ?

A. Định hưởng trong không gian

B. Kiếm mồi

C. Nhận biết

D. Cả A, B và C

2. Cây thông mọc nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây mọc xen nhau trong rừng vì

A. có nhiều chất dinh dưỡng.

B. ánh sáng chiếu đến cây chỉ tập trung ở phần ngọn.

C. ánh sáng chiếu được đến cây tất cả các bộ phân, các phía của cây.

D. cả A và C.

3. Ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đến cường độ quang hợp của lá cây khi cường độ chiếu sáng

A. tăng, lá phía ngoài quang hợp mạnh hom lá phía trong.

B. tăng, lá phía trong quang hợp mạnh hơn lá phía ngoài

C. tăng, lá phía trong và lá phía ngoài quang hợp như nhau.

D. giảm, lá phía trong quang hợp mạnh hơn lá phía ngoài.

4. Ánh sáng có vai trò quan trọng nhất đối  với bộ phận nào của cây ?

A. lá                            B. thân

C. cành                        D. hoa, quả

5. Trong thời gian từ sáng đến tối, nhìn chung, cường độ ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất thay đổi như thế nào ?

A. Tăng liên tục từ sáng đến tối

B. Không tăng không giảm

C. Giảm liên tục từ sáng đến tối

D. Tăng dần vào buổi sáng tởi trưa và sau đó giảm dần vào buổi chiều cho đến tối

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điếm)

Ánh sáng có vai trò sưởi ấm sinh vật và là nguồn năng lượng cơ bản cho mọi động sống của sinh vật.

+ Cây xanh sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để quang hợp.

+ Động vật đã sử dụng gián tiếp năng lượng ánh sáng mặt trời thông qua việc sử dụng thực vật làm thức ăn.

Ánh sáng ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lí diễn ra trong cơ thể sinh vật, sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản và phân bố của sinh vật.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

C

B

A

D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close