Câu 4 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 4 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

☐ Mạng lưới sông ngòi nước ta thưa thớt.

☐ Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa.

☐ Sông ở miền Trung ngắn và dốc.

☐ Sông ở nước ta chứa ít phù sa.

Trả lời:

☒ Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa.

☒ Sông ở miền Trung ngắn và dốc.

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close