Câu 1 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 75 trong SGK, hãy viết tên một số con sông vào các ô trống cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close