Câu 3 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Vẽ mũi tên nối ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B để thể hiện mối quan hệ giữa khí hậu với lực lượng nước của sông.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close