Văn bản Ngàn sao làm việc

Bóng chiều toả ra nhanh Trên các bờ bụi rậm

Ngàn sao làm việc

(Võ Quảng)

Bóng chiều toả ra nhanh

Trên các bờ bụi rậm

Đồng quê đang xanh thẫm

Bỗng chốc trở tối mò


Trâu tôi đã ăn no

Bước giữa trời yên tĩnh

Trâu tôi đi đùng đỉnh

Như bước giữa ngàn sao


Sông Ngân hà nao nao

Chảy giữa trời lồng lộng

Sao Thần Nông toả rộng

Một chiếc vó bằng vàng

Đón những sao dọc ngang

Như tôm cua bơi lội


Phía đông nam rời rợi

Ai đặt một chiếc nơm

Rờ rỡ ngôi sao Hôm

Như đuốc đèn soi cá


Bên trời đang rộn rã

Cả nhóm Đại Hùng tinh

Buông gàu bên sông Ngân

Suốt đêm lo tát nước...


Ngàn sao vui làm việc

Mãi đến lúc hừng đông

Phe phẩy chiếc quạt hồng

Báo ngày lên, về nghỉ

(Tuyển tập Võ Quảng, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1998, tr. 170 - 171)

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close