Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 83 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Kết nối tri thức - siêu ngắn

Kẻ bảng sau vào vở. Ghi những từ ngữ, nội dung có cước chú trong văn bản Thủy tiên tháng Một vào các cột phù hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

CƯỚC CHÚ

Câu 1 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Điền tên những từ ngữ, nội dung cụ thể vào cột phù hợp

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu 2 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Câu 3 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Em đọc lại văn bản, tìm những từ ngữ cần ghi cước chú để hoàn thiện câu trả lời

Lời giải chi tiết:

Một số từ có thể thêm cước chú: tốc độ bay hơi nước, nhà thủy văn học,...

Câu 4

Câu 4 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Em dựa vào những hiểu biết khi làm những bài tập trên để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Cách ghi cước chú:

+ Đánh dấu từ những nội dung cần cước chú bằng chữ số hoặc dấu hoa thị

+ Ở chân trang hoặc cuối văn bản, lần lượt chú thích về từng từ ngữ hay nội dung đã được đánh dấu để tạo thành một cước chú hoàn chỉnh gồm các thành phần: ký hiệu đánh dấu đối tượng, tên đối tượng, dấu hai chấm, nội dung giải thích

Câu 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Câu 5 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Quan sát đoạn 2, 5, 6, 7

Lời giải chi tiết:

Tài liệu tham khảo được tác giả sử dụng lồng ghép vào trong văn bản của mình. Đó là việc tác giả đã nhắc đến tên người đã đề xuất thuật ngữ, như Hân - tơ Lo -vin với thuật ngữ Sự bất thường của Trái đất. Ngoài ra tác giả còn ghi rõ đoạn trích được lấy từ văn bản nào, của ai và thời gian ra sao.

=> Việc trích dẫn tài liệu trong văn bản luôn được tác giả chú tâm thực hiện.

Câu 6

Câu 6 (trang 83, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ và phân biệt 2 cách ghi

Lời giải chi tiết:

- Khác nhau:

+ Cách tác giả Thô-mát L. Phrít-man đã làm không đòi hỏi phải thực hiện nhiều thao tác như cách được giả định trong bài tập.

+ Với cách sau, tác giả phải sắp xếp các đơn vị tài liệu tham khảo, cần sắp xếp theo trật tự quy củ hơn. Đầu tiên người viết phải đánh số thứ tự, ghi tên tài liệu và sắp xếp chúng theo tên tác giả hoặc thời gian xuất hiện, nơi xuất bản,....

- Theo tìm hiểu của em, trong hai cách ghi đó, cách thứ hai phổ biến hơn trên sách báo hiện nay.

Câu 7

Câu 7 (trang 84, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Lời giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close