Văn bản Một số câu tục ngữ Việt Nam

1. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão 2. Kiến cánh vỡ tổ bay ra Bão táp mưa sa gần tới

Một số câu tục ngữ Việt Nam

1. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão

2. Kiến cánh vỡ tổ bay ra

Bão táp mưa sa gần tới

3. Mây kéo xuống biển thì nắng chang chang,

mây kéo lên ngàn thì mưa như trút

4. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

5. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối

6. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

7. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

8. Làm ruộng ba năm không bằng chăn tằm một lứa

9. Người sống hơn đống vàng

10. Đói cho sạch, rách cho thơm

11. Không thầy đố mày làm nên

12. Học thầy chẳng tày học bạn

13. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi

14. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

15. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close