Văn bản Gò me

Quê tôi đó: mặt trông ra bể Đốm hải đăng tắt, lóe đêm đêm

Gò me 

(Trích, Hoàng Tố Nguyên)

Quê tôi đó: mặt trông ra bể

Đốm hải đăng tắt, lóe đêm đêm

   Con đe cát đỏ cỏ viền

Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò

Ruộng vây quanh, bốn mùa gió mát

Lúa nàng keo chói rực mặt trời

    Ao làng trăng tắm, mây bơi

Nước trong như nước mắt người tôi yêu

Quê tối sớm sớm chiều chiều

Lao xao vườn mía

Mái lá khoan thai thở làn khói nhẹ

Những chị, những em má núng đồng tiền

Nọc cấy, tay tròn, nghiêng nón làm duyên

   Véo von điệu hát cổ truyền

(Tre thôi khúc khích, mây chìm lắng nghe):

"- Hò...ơ... Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me

Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò..."

Ôi, thuở ấu thơ

Cắt cỏ, chăn bò

Gối đầu lên áo

Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo

Lòng nghe theo bướm, theo chim

   Me nôn cong vắt lưỡi liềm

Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ

[...] Tôi nằm trên võng mẹ đưa

Có chim cu gáy giữa trưa hanh nồng

Tiếng ai vút đầu bông lúa chín

Gió dìu vương xao xuyến bờ tre:

"- Hò...ơ... Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me

Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò!..."

   Chị tôi má đỏ, thẹn thò

Giã me bên trã canh chua ngọt ngào.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close