Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Đề bài

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Lời giải chi tiết

Người ta phải thở bằng bình ô-xi : làm việc lâu dưới nước, thợ làm việc trong hầm, lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, …

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close