Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật

Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật

Đề bài

Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy nêu những ví dụ thấy rằng con người, động vật, thực vật cần không khí?

Lời giải chi tiết

VD

+Không có không khí con người, động vật, thực vật sẽ chết. Con người không thể nhịn thở quá 3 – 4 phút.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close