Lí thuyết bài 36: Không khí cần cho sự sống

Sinh vật phải có không khí để thở thì mới sống được.

-  Sinh vật phải có không khí để thở thì mới sống được. Ô- xi trong không khí là thành phần quan trọng quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật.

- Không khí có thể hòa tan trong nước. Một số động vật và thực vật có khả năng lấy ô  -xi hòa tan trong nước để thở.

Khí ô-xi rất quan trọng đối với đời sống sinh vật. Không khí có thể hoà tan trong nước. Do vậy người ta đã giúp người thợ lặn có thể lặn sâu dưới nước bắng cách thở bằng bình ô-xi hay dùng máy bơm không khí vào nước trong bể nuôi để giúp cá hô hấp. Một số loài động vật và thực vật có khả năng lấy ô-xi hoà tan trong nước để thở như :rong, rêu, san hô. Các loại tảo … hay các loại cá…

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close