Trả lời Hoạt động 3 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: a) Số 1 có bao nhiêu ước? b) Số 0 có chia hết cho 2, 5, 7, 2017, 2018 không? Em có nhận xét gì về số ước của 0?

Đề bài

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

a) Số 1 có bao nhiêu ước?

b) Số 0 có chia hết cho 2, 5, 7, 2017, 2018 không? Em có nhận xét gì về số ước của 0?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số ước của 0 và 1 rồi trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Số 1 có 1 ước

b) Số 0 chia hết cho 2, 5, 7, 2 017, 2 018 vì số 0 chia cho số nào khác 0 cũng được thương là 0

Nhận xét: Số 0 có vô số ước.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close