Trả lời Câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3. 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Đề bài

Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3. 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát xem các số trong tích đã cho có là các số nguyên tố không

Lời giải chi tiết

Kết quả của Việt sai vì 4 không là số nguyên tố

Sửa lại:

60 = 22.3.5

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close