Trả lời Luyện tập 1 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1.

Đề bài

Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1.

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Số nguyên tố: 11,7,5,3,2.

Hợp số: 10,9,8,6,4.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close