Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28).

Đề bài

Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm các ước của a (a > 1), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: 24 chia hết cho các số: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 nên Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Ta thấy: 28 chia hết cho các số: 1; 2; 4; 7; 14; 28 nên Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close