Trả lời Hoạt động 3 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28).

Đề bài

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số lớn nhất trong các số vừa tìm được ở hoạt động 2.

Lời giải chi tiết

Số lớn nhất trong ƯC(24; 28) là 4

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close