Trả lời Câu hỏi trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ƯCLN(90, 10).

Đề bài

Tìm ƯCLN(90, 10).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm Ư(90) và Ư(10) => ƯC(90, 10)

- ƯCLN(90, 10) là số lớn nhất trong tập hợp ƯC(90, 10).

Lời giải chi tiết

Ư(90) = {1; 2; 3; 5; 9; 10; 18; 30; 45; 90}

Ư(10) = {1; 2; 5; 10}

=> ƯC(90, 10) = {1; 2; 5; 10}

=> ƯCLN(90, 10) = 10

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close