Trả lời Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các ước và số ước của các số trong bảng bên

Đề bài

Tìm các ước và số ước của các số trong bảng bên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm các ước của các số từ 2 đến 9

- Đếm số ước

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close