Câu hỏi 2 trang 6 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tải về

Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu?

Đề bài

Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu?

16:00

0123456789

Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi trên vật mang tin trở thành dữ liệu.

Lời giải chi tiết

- 16:00 là dữ liệu.

- 0123456789 là dữ liệu.

- Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789 là thông tin.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close