Câu hỏi 1 trang 6 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tải về

Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B:

Đề bài

Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B:

A

B

1) Thông tin

a) Các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,…

2) Dữ liệu

b) Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình.

3) Vật mang tin

c) Vật chứa dữ liệu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin.

Lời giải chi tiết

1 – b.

2 – a.

3 – c.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close