Lý thuyết tính chất đường phân giác của tam giác

Lý thuyết: Tính chất đường phân giác của tam giác

1. Định lí

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

2. Chú ý

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác

Nam.Name.Vn

list
close