Bài tập mục II trang 98,99 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 98,99 VBT Sinh học 8: Nhu cầu dinh dưỡng của từng người phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Đề bài

1. Nhu cầu dinh dưỡng của từng người phụ thuộc vào những yếu tố nào?

2. Tại sao phải tính khẩu phần ăn uống hợp lí?

3. Nguyên tắc lập khẩu phần là gì?

Lời giải chi tiết

1. Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào: giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động và trạng thái sinh lí của cơ thể

2. Cần cung cấp một khẩu phần ăn uống hợp lí để đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng, phát triển và hoạt động bình thường

3. Nguyên tắc lập khẩu phần là:

- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu cho từng đối tượng.

- Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin.

- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close