Bài 3 mục III trang 99,100 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 99,100 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng.

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng.

Những loại thức ăn sau đây, loại nào chứa nhiều:

1. Chất đường bột (gluxit)?

  a) Ngô
  b) Gạo
  c) Khoai
  d) Chỉ a và b
  e) Chỉ a, b và c.

2.Chất béo (lipit)?

  a) Lạc
  b) Trứng gà
  c) Đỗ tương
  d) Gồm a và b
  e) Gồm a và c.

3.Chất đạm (prôtêin)?

  a) Cá
  b) Thịt gà
  c) Rau
  d) Chỉ a và b
  e) Cả a, b và c.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần

Lời giải chi tiết

1. Chọn đáp án e

2. Chọn đáp án e

3. Chọn đáp án d

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close