Bài 1 mục III trang 99 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 99 VBT Sinh học 8: Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ.

Đề bài

Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể

Lời giải chi tiết

Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau, vì vậy nhu cầu chất dinh dưỡng của từng người cũng khác nhau phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, trạng thái sinh lí của cơ thể và hình thức lao động.

VD:

- Trẻ em nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với vận động viên thể thao.

- Người già nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với người trưởng thành.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close