Giải Bài 9.49 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ cột kép sau đây cho biết tổng số người bị mắc Covid -19 và số người đã khỏi bệnh tính đến ngày 20-5-2020 tại một số nước Đông Nam Á. Em hãy cho biết: a) Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam là bao nhiêu? b) Số lượng người mắc Covid-19 ở nước nào cao nhất, là bao nhiêu? c) So sánh tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước trên.

Đề bài

Biểu đồ cột kép sau đây cho biết tổng số người bị mắc Covid -19 và số người đã khỏi bệnh tính đến ngày 20-5-2020 tại một số nước Đông Nam Á.

Em hãy cho biết:

a) Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam là bao nhiêu?

b) Số lượng người mắc Covid-19 ở nước nào cao nhất, là bao nhiêu?

c) So sánh tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ.

Cột cao hơn biểu thị số liệu cao hơn.

Tính tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a)     Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam lần lượt là: 324 và 263.

b)    Số lượng người mắc Covid-19 ở Singapore là cao nhất, đó là 28 794 người

c)     Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Việt Nam là: \(\frac{{263}}{{324}} \approx 81,2\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Singapore là: \(\frac{{10365}}{{28794}} \approx 36\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Malaysia là: \(\frac{{5646}}{{6978}} \approx 80,9\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Indonesia là: \(\frac{{4467}}{{18496}} \approx 24,2\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Philippines là: \(\frac{{2843}}{{12942}} \approx 22\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Thái Lan là: \(\frac{{2857}}{{3033}} \approx 94,2\% \)

Như vậy, tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Thái Lan > Việt Nam > Malaysia > Singapore > Indonesia > Philippines.

 • Giải Bài 9.50 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Minh đã khảo sát về địa điểm làm bài tập ở nhà với một số bạn học sinh khối 6 với phiếu hỏi và thu được kết quả như sau: a) Chọn biểu đồ thích hợp và vẽ biểu đồ để biểu diễn số liệu này. b) Dựa vào kết quả khảo sát của Minh, theo em ở nhà các bạn học sinh lớp 6 hay làm bài tập ở đâu nhất. Cột nào của biểu đồ biểu diễn điều này?

 • Giải Bài 9.51 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Bình khảo sát loại quả yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng thống kê sau: a) Em hãy giúp Bình lập phiếu khảo sát để thu được dữ liệu trong bảng thống kê trên b) Vẽ biểu đồ biểu diễn bảng thống kê này. Giải thích tại sao lựa chọn biểu đồ đó c) Loại quả nào được các bạn yêu thích nhất, được các bạn nam yêu thích nhất, được các bạn nữ yêu thích nhất?

 • Giải Bài 9.52 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em quan tâm đến một số câu hỏi sau. Hãy cho biết bằng cách nào em có thể trả lời được các câu hỏi đó a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Hoạt động yêu thích nhất của các bạn trong lớp ở kì nghỉ hè này là gì? c) Trong lớp có bao nhiêu bạn đeo đồng hồ đeo tay đến lớp?

 • Giải Bài 9.53 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. a) Quả bóng lấy ra có thể có màu gì? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng sau: c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên. d) Quả bóng lấy ra có màu gì là hay gặp nhất? Ít gặp nhất? e) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

 • Giải Bài 9.54 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của các bạn trong lớp. Em hãy thiết kế bảng hỏi để thực hiện mong muốn đó.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close