Giải Bài 9.51 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình khảo sát loại quả yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng thống kê sau: a) Em hãy giúp Bình lập phiếu khảo sát để thu được dữ liệu trong bảng thống kê trên b) Vẽ biểu đồ biểu diễn bảng thống kê này. Giải thích tại sao lựa chọn biểu đồ đó c) Loại quả nào được các bạn yêu thích nhất, được các bạn nam yêu thích nhất, được các bạn nữ yêu thích nhất?

Đề bài

Bình khảo sát loại quả yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng thống kê sau:

a)     Em hãy giúp Bình lập phiếu khảo sát để thu được dữ liệu trong bảng thống kê trên

b)    Vẽ biểu đồ biểu diễn bảng thống kê này. Giải thích tại sao lựa chọn biểu đồ đó

c)     Loại quả nào được các bạn yêu thích nhất, được các bạn nam yêu thích nhất, được các bạn nữ yêu thích nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phiếu khảo sát cần có đủ mục thông tin cần thu thập.

a)     Phương pháp vẽ biểu đồ cột kép:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí từng đối tượng trên trục ngang, vẽ 2 cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Tô màu hoặc gạch chéo để phân biệt hai cột trong cột kép

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

a)     Phiếu khảo sát có thể như sau:

b)    Em chọn biểu đồ cột kép vì ta muốn so sánh sự yêu thích các loại quả của các bạn nam và nữ trong lớp.

Biểu đồ như sau:

c)     Các bạn nam lựa chọn quả nho nhiều nhất.

Các bạn nữ lựa chọn quả táo nhiều nhất.

Tổng các bạn thích quả táo, cam, bưởi, nho, các loại khác lần lượt là: 9;11;3;10;4.

Vậy quả cam được các bạn yêu thích nhất.

 • Giải Bài 9.52 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em quan tâm đến một số câu hỏi sau. Hãy cho biết bằng cách nào em có thể trả lời được các câu hỏi đó a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Hoạt động yêu thích nhất của các bạn trong lớp ở kì nghỉ hè này là gì? c) Trong lớp có bao nhiêu bạn đeo đồng hồ đeo tay đến lớp?

 • Giải Bài 9.53 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. a) Quả bóng lấy ra có thể có màu gì? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng sau: c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên. d) Quả bóng lấy ra có màu gì là hay gặp nhất? Ít gặp nhất? e) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

 • Giải Bài 9.54 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của các bạn trong lớp. Em hãy thiết kế bảng hỏi để thực hiện mong muốn đó.

 • Giải Bài 9.55 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Hà và Hoà chơi một trò chơi như sau: Họ quay một tâm bia có gán một mũi tên & tâm (như hình vẽ). Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì Hà thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì Hoà thắng. a) Hà và Hoà đã chơi 30 ván thì Hà thắng 17 ván, Hoà thắng 13 ván. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện “Hà thắng”, “Hoà thắng". b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số ván thắng của Hà, Hoà.

 • Giải Bài 9.50 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Minh đã khảo sát về địa điểm làm bài tập ở nhà với một số bạn học sinh khối 6 với phiếu hỏi và thu được kết quả như sau: a) Chọn biểu đồ thích hợp và vẽ biểu đồ để biểu diễn số liệu này. b) Dựa vào kết quả khảo sát của Minh, theo em ở nhà các bạn học sinh lớp 6 hay làm bài tập ở đâu nhất. Cột nào của biểu đồ biểu diễn điều này?

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close